Zöld Szentgotthárd
Írta: Admin
2015.
06.16.

Beszámoló a Zöld Szentgotthárd program kapcsán az elmúlt fél év történéseiről

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésén jelentést hallgatott meg és fogadott el a Zöld Szentgotthárd program végrehajtásáról
- A Közös Önkormányzati Hivatal pályázatíró csoportja révén 2015 februárjában Szentgotthárdon készült egy „Fenntartható Fejlődés Helyi Programja (Local Agenda 21)” című munka, aminek elkészítését az Önkormányzat a Farkasfa településrész ivóvízminőség javítására elnyert KEOP pályázatban vállalta fel. E dokumentum léte előfeltétele volt a projekt lezárásának. Jelentős részben a már elfogadott önkormányzati koncepciókat és programokat foglalja egybe ez a munka. A 86 oldalas dokumentum ami a helyzetelemzés mellett tartalmazza a stratégiai akcióinkat, és konkrét lépéseket tartalmaz a város hosszú távú, fenntarthatóság felé mutató működésére.

- Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Zöld Szentgotthárd cím alapításáról és odaítélésének rendjéről szóló 20/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelete alapján 2015-ben is kiírásra került a Zöld Szentgotthárd cím elnyerésére a pályázat. A Cím egy évre vagy határozatlan időre adományozható annak a természetes személynek, jogi személynek vagy jogi személyiség nélküli szervezetnek, aki illetve amelyik Szentgotthárdon fejti ki tevékenységét úgy, hogy itt állít elő olyan helyi árut illetve itt nyújt olyan helyi szolgáltatást, amelynek előállítását, értékesítését, felhasználását illetve szolgáltatását környezettudatos szemlélet jellemzi. A Cím adományozható továbbá annak a szervezetnek, amelyik szentgotthárdi hagyományt ténylegesen ápol úgy, hogy a hagyományt másokkal megismerteti, azt gyakorolja, megőrzése érdekében másokat bevon a hagyományőrzésbe. A Cím ezen kívül magának az előállított helyi árunak, helyi szolgáltatásnak, helyi hagyománynak is adományozható.

A Címre pályázatot nyújthat be a Cím várományosa, azaz a helyi áru előállítója, a helyi szolgáltatás nyújtója, a helyi hagyomány ápolója.

Pályázatot nyújthat be továbbá:
- a szentgotthárdi térség bármely képviselő-testülete vagy polgármestere,
- a szentgotthárdi képviselő-testület tagja, továbbá
- bármely bírósági nyilvántartásba vett civil szervezet, amelynek a székhelye a szentgotthárdi térségben van,

ha helyi árut vagy annak előállítóját, helyi szolgáltatást vagy annak nyújtóját vagy helyi hagyományt vagy annak ápolóját jelöli pályázatával a Címre.

Pályázni a szentgotthard.hu weboldal főoldaláról letölthető adatlap kitöltésével és annak 2015. május 31-ig ajánlott levélben a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal címére való elküldésével lehet.
A pályázatokat Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. júniusi ülésén (munkaterve szerint június 24-én) bírálja el, a Cím viselésére feljogosító oklevél átadására a 2015. évi Zöld Szentgotthárd Fesztiválon, ennek elmaradása esetén a 2015. szeptemberi képviselő-testületi ülésen kerül sor.

- Továbbra is folytatódtak a szemétszedési akciók Szentgotthárdon:

-- A Szentgotthárdi Civil Fórum kezdeményezésére április 10-én civil aktivisták megtisztították a város egy részét a szeméttől.
-- A szentgotthárdi iskolák is csatlakoztak az idei országos TeSzedd! szemétgyűjtési akcióhoz, aminek május 15-i programját azonban átírta az időjárás. Az esős idő miatt így V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár, valamint Labritz Béla alpolgármester tartott rögtönzött előadást illetve „fórumot” az összegyűlt diákok számára a környezetvédelemről.

- 2015. április 22-én, 19 órától a Föld Napja alkalmából egy különleges este várta a Csákányi László Filmszínház vendégeit. A Lámpagyújtogatók című magyar „kultúr sci-fi” vetítése előtt és után a Pro Natura St.Gotthard Civil Összefogás Egyesület (PRONAS) jóvoltából az érdeklődők megtekinthették a Helyi értékeink című alkalmi kiállítást is. Ez a nap azért is fontos dátum volt, mert idén ünnepli 25. évfordulóját a magyarországi Föld Napja mozgalom, és ez a 45. évfordulója a Föld Napja világmozgalomnak.

- Megkezdődtek az előkészületek a Zöld Filmklub újraindítására – ezúttal már a Moziban. Célszerűen ezt majd az őszi esték programjaként kellene elindítani. A filmek kiválasztása/keresése folyik most.

- Egy önkormányzatok számára kiírt pályázaton indultunk el ahol vetőmagokat nyertünk –

azzal, hogy azokat a szociálisan rászorulók részére kell átadni akik önkormányzati koordinálással azokat elvetik, a terményt pedig a szociálisan rászorulók számára biztosítják (adják át). A Közös Önkormányzati Hivatal pályázatkezelői és a SZET Szentgotthárdi KFT képviselői együttműködési megállapodás keretében a Pszichiátriai Betegek Otthonával valósítják meg a projektet. A vetőmagot az önkormányzat, a szerszámokat a SZET Szentgotthárdi Kft, a bekerített, kúttal ellátott ingatlant a Pszichiátriai Betegek Otthona biztosítja. A termelés közel egy hektáron, az Otthon lakóival akik szociálisan rászorultnak számítanak - közösen folyik. Az önkormányzat a szociálisan rászorulókat levélben is, személyesen is megkereste – csekély érdeklődés volt, végül közülük nem vállalta senki a munkát. A termelést ettől függetlenül megoldjuk hiszen a pályázattal el kell számolni – a terményeket el fogjuk juttatni a rászorulókhoz. Az együttműködés azonban létrejött az intézménnyel és a következő évben e területen megvalósulhat az is, hogy a város közterületeinek virágosításához szükséges növényeket, esetlegesen az iskolai konyhák számára a zöldség egy részét végre Szentgotthárdon, magunk termelhetjük meg . ez a Zöld Szentgotthárd Program szempontjából előremutató dolog.

- A termelői piacon folyik elsősorban pályázati pénzből az a beruházás melynek eredményeképpen a piac színvonalasabb lesz és a helyi terméket előállítók végleges helyet találhatnak maguknak. A piac működésének szabályait majd pontosítani kell.

- Folyik a Zöld Szentgotthárd rendezvénysorozat előkészítése. Burgonyás ételek fesztiválja, vadászati kiállítás, gasztronómiai előadások lesznek a program részei.


Időjárás

Légszennyezettség

© 2015 Szentgotthárd Város Önkormányzata
9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.
polghiv@szentgotthard.hu
06-94/553-010 Készítette: OnceMedia | Icons by icons8